09.08.2021

за провеждане на търг на 31.08.2021г.


05.08.2021

обект 2104 - 344 т1


05.08.2021

обект 2103 - 344 ш1


18.06.2021

за спечелен търг проведен на 16.06.2021г.


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване


25.05.2021

за публичен търг


19.05.2021

за провеждане на търг на 16.06.2021г.


16.04.2021

за спечелен търг проведен на 14.04.2021г.