31.05.2021

с явно наддаване


25.05.2021

за публичен търг


19.05.2021

за провеждане на търг на 16.06.2021г.


16.04.2021

за спечелен търг проведен на 14.04.2021г.


17.03.2021

за публичен търг


12.02.2021

за спечелен търг проведен на 10.02.2021г.


10.12.2020

за спечелен търг проведен на 09.12.2020г.


27.11.2020

за спечелен търг проведен на 19.11.2020г.


18.11.2020

за провеждане на търг на 09.12.2020г.


18.11.2020

за публичен търг