17.03.2023

за народни представители


13.03.2023

на заповед одобрявам 2023г.


13.03.2023

разрешения за строеж 2022 и 2023г.


12.03.2023

за въвеждане в експлоатация


08.03.2023

8-ми март


02.03.2023

3-ти март


01.03.2023

Денят на самодееца


28.02.2023

по чл.26,ал.5 от ЗНА


28.02.2023

енергийна ефективност


28.02.2023

енергийна ефективност