ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА

  • Изградени са две нови детски градини в селата Вълкосел и Ваклиново и се извърши цялостен ремонт /обновяване и оборудване/ на други 6 детски градини в общината. Въпреки кризата, Общинска администрация – Сатовча изгради двете нови сгради от собствения си общински бюджет.

По-значими общински проекти, финансирани от различни програми.

  • По Програма „ФАР”, трансгранично сътрудничество България – Македония, община Сатовча, в партньорство с община Зръновци/ Македония, изгради музейна сбирка в общинския център село Сатовча. Музеят е с етнокултурни и исторически експозиции, зала за изложби и експонации, конферентна зала и туристически информационен център.
  • По проект „Трансгранична школа за традиционен фолклор и етнография – мост между легендата и реалността в Европа”, финансиран по ОП „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013” се изгражда трансгранична школа в село Плетена и се оборудва фолклорно училище в община Като Неврокопи, Гърция – партньор в проекта. Целта на проекта е запазване на специфичните културни традиции и фолклорно наследство, оптимизиране на възможностите за устойчиво социално-икономическо развитие в трансграничния регион.
  • Предстои да бъде създадено социално предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Сатовча в с. Годешево по проект „Нови възможности”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 година. Специфични цели на проекта са: подкрепа на инициативи, насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от община Сатовча; създаване на нов успешен модел на социално предприятие на територията на общината и разкриване на защитени работни места за лица от уязвими групи, които срещат трудности при намиране на работа.

Други големи постижения или прояви на общината, които не се вместват в посочените рубрики.

  • За втора поредна година община Сатовча организира благотворителна кампания през месец декември за децата сираци, на които им предстои завършване на средното образование. В края на месеца се провежда и благотворителен бал в общината, на който се финализира кампанията по събиране на финансови средства. През 2010 година предоставената помощ на абитуриентите сираци от общината възлизаше на 12 555 лв., а в навечерието на 2012-та година предоставената помощ беше на стойност 15 390 лв. Благородната инициатива се радва на финансовата и морална подкрепа на цялата общественост в общината, а събраните суми се разпределят както между абитуриентите, така и между деца сираци в по-долни класове и между деца с увреждания под 18-годишна възраст.
  • За първи път се организира общински празник на детските градини на 15 май 2012 година, посветен на 130-годишнината от първата детска градина в България – „Детинска мъдрост” – гр. Свищов. Празникът се проведе в общинския център в село Сатовча, стана повод за добра и незабравима среща на детските градини от населените места в общината, което мотивира Общинска администрация – Сатовча всяка година на тази дата – Международният ден на семейството, да провежда общински празник на детските градини.
  • Община Сатовча вписа в календара си уникалния празник на чешмата. Ден на чешмата се провежда за първи път тази година. Община Сатовча се мотивира от многобройните чешми на своята територия /над 500/ и от желанието да се съхрани традицията на добрите взаимоотношения, водните богатства и създаване на условия за отдих сред природата. Чешмите са строени в любяща памет на близък човек или просто за спомен, в знак на привързаност към семейството и природата. Денят на чешмата се провежда първата събота на месец юли, тази година се проведе на 7 юли.
  • Втората събота и неделя на месец юли община Сатовча провежда традиционен събор за населението на общината. Тази година мероприятието се проведе за 9-та поредна година. Събитието протича с участие на местните самодейци и гост-изпълнители, провежда се и състезание по борба, свободен стил.
  • По инициатива на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименове се отслужи молебен за Стилиян Петров пред рядка икона с изображението на Свети Стилиян. Молитвата бе отслужена в църквата „Света Неделя” в село Сатовча на 16 юни – три месеца след диагнозата и 20 дни преди 33-ия му рожден ден. Първите данни за построяването на църквата датират от далечната 1844 година, а иконата, пред която протече молитвата, е една от трите икони, които се намират в България. В построяването на храма са взели участие всички жители, именно затова храмът е символ на вяра и толерантност. Съпричастни към молитвите на близките на Стилиян Петров и към подкрепата, която той получи в международен мащаб, сатовчани организираха молебен за здравето на българския футболист.

Може би една от най-успешната инициатива на общината е учредяването на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”. Създаден е през 2006 година. Основната му цел е финансово да подпомага българските граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина, като бюджетът на фонда се сформира предимно от дарения. Председател на фонда е д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча. Банкова сметка:

BIC – DEMIBGSF   IBAN – BG89DEMI92403200043021