02.09.2020

за провеждане на търг на 30.09.2020г.


29.07.2020

за спечелен търг проведен на 29.07.2020г.


02.07.2020

за публичен търг


22.06.2020

за спечелен търг проведен на 20.05.2020г.


29.04.2020

за провеждане на търг на 20.05.2020г.


05.03.2020

за спечелен търг проведен на 26.02.2020г.


29.01.2020

за публичен търг


16.10.2019

за публичен търг


26.08.2019

за публичен търг


30.07.2019

за публичен търг