21.04.2022

за провеждане на търг на 18.05.2022г.


21.04.2022

Обект 2202 - 339 м


21.04.2022

Обект 2201 - 332 д


21.04.2022

Обект 2200 - 276 в


15.04.2022

за спечелен търг проведен на 13.04.2022г.


22.03.2022

за провеждане на търг на 13.04.2022г.


16.03.2022

за спечелен търг проведен на 16.03.2022г.


19.02.2022

за провеждане на търг на 16.03.2022г.


17.02.2022

за спечелен търг проведен на 16.02.2022г.


31.01.2022

за спечелен търг проведен на 26.01.2021г.