22.03.2022

за провеждане на търг на 13.04.2022г.


16.03.2022

за спечелен търг проведен на 16.03.2022г.


19.02.2022

за провеждане на търг на 16.03.2022г.


17.02.2022

за спечелен търг проведен на 16.02.2022г.


31.01.2022

за спечелен търг проведен на 26.01.2021г.


18.01.2022

за провеждане на търг на 16.02.2022г.


05.01.2022

за провеждане на търг на 26.01.2022г.


16.11.2021

за спечелен търг проведен на 10.11.2021г.


05.11.2021

за спечелен търг проведен на 03.11.2021г.


08.10.2021

за провеждане на търг на 03.11.2021г.