21.05.2024

обект 2406 - 90 ч


21.05.2024

обект 2405 - 338 ц


21.05.2024

обект 2404 - 276 ю


21.05.2024

обект 2403 - 351 ч


21.05.2024

обект 2402 - 88 л


21.05.2024

обект 2401 - 333 н


21.05.2024

обект 2400 - 333 л


13.05.2024

с явно наддаване за обект 2302 - 333 б


08.02.2024

за спечелен търг проведен на 07.02.2024г.


08.02.2024

за провеждане на търг на 07.02.2024г.