30.09.2021

за спечелен търг проведен на 29.09.2021г.


02.09.2021

за провеждане на търг на 29.09.2021г.


31.08.2021

за спечелен търг проведен на 31.08.2021г.


09.08.2021

за провеждане на търг на 31.08.2021г.


05.08.2021

обект 2104 - 344 т1


05.08.2021

обект 2103 - 344 ш1


18.06.2021

за спечелен търг проведен на 16.06.2021г.


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване


31.05.2021

с явно наддаване