19.12.2022

за провеждане на търг на 25.01.2023г.


15.12.2022

за спечелен търг проведен на 14.12.2022г.


17.11.2022

за провеждане на търг на 14.12.2022г.


10.11.2022

за спечелен търг проведен на 09.11.2022г.


20.10.2022

за спечелен търг проведен на 19.10.2022г.


19.10.2022

за провеждане на търг на 09.11.2022г.


18.10.2022

с явно наддаване


26.09.2022

за провеждане на търг на 19.10.2022г.


24.08.2022

с явно наддаване


24.08.2022

с явно наддаване