Осина е село в Сатовчанска община, западно от с. Сатовча на 43 км. от гр. Гоце Делчев и на 15 км. от гр. Доспат, обл. Смолянска. Северозападно от селото минава пътя Гоце Делчев- Доспат. Селото е разположено в южната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Жителите на с. Осина са около 630. 
 
Климатът е преходно-средиземноморски с известно планинско влияние. Западно край селото тече Осинска река, а източно - неин малък приток. Характерни почви за селото са средно и силно ерозирали горски и леко песъкливо-глинести. През годините населението нараства от естествен прираст, но през 1948 г. до 1962 г. има изселвания за селата Дунавци, Крън, Хаджидимово и Шейново. 
 
В землището на с. Осина се отглеждат тютюн, картофи, а от животните – овце и крави. През 1957 г. е основано ТКЗС, от 1970 г. към АПК Гоце Делчев, от 1979 г. до 1990 г. към АПК в с. Сатовча, което 1992 г. е ликвидирано, след което земите се връщат на собствениците. 
 
Извършва се дърводобив и дървообработване в цехове, открити през 1999 г. и 2007 г. През 1984 г. е открит цех за производство на авточасти, който съществува около 10 години. През 1989 г. е открит и първият шивашки цех към цех в с. Сатовча. 
 
Търговското обслужване на населението е започнало през 1951 г., когато е открит семеен магазин, който се зарежда от потребителна кооперация от с. Сатовча. 
 
Селото има кадастрален план, електрифицирано е, водоснабдено и канализирано. Кметство Осина е създадено през 1951 г. Същата година е открито читалище “Зора” с библиотека, киносалон и фолклорна група, съществувала до 1989 г. Началното училище “Васил Левски” е създадено през 1926 г. много по-късно са разкрити детска градина и здравен пункт, съществуващи и сега. 
 
Историческите забележителности в землището на с. Осина са: 
  • В местността “Юрте” (северозападно от Осина) са открити останки от селище съществувало през каменно-медната епоха. 
  • В местността “Черквата” (североизточно край селото) са открити останки на селище от средновековието. 
  • В местността “Юрушкото” (на около 4 км. Северозападно) е открито селище от средновековието. 
  • В местността “Църквата” (на около 4 км. Западно) личат основи на черква. 
  • В подножието на м. “Кривата скала” е минавал път (вероятно през средновековието), за който свидетелства запазен Римски мост на р. Осинска.
 
Най-високата точка в землището на с. Осина е местността “Горната Пресека”, която е с надморска височина около 1200 м., намираща се северозападно от с. Осина. 
 
Осина е малко село, но заобиколено от красива, предимно борова гора, бял бор, смърч, ела, бреза. Въздухът е чист и свеж, а погледнато от високо, където се намира курортния комплекс “Дъбраш”, се открива една безкрайно красива и незабравима гледка. 
 
Кмет на селото е Славчо Красимиров Хаджиев, тел.: 0879121760