Крибул има дълга история. Селото съществува още от древни времена. За това свидетелстват тракийските гробове, които се разкриват от жителите на селото, докато обработват градините си. Вероятно е Крибул да е наследник на обезлюденото село Букорово или да е приютило преселници от него. 
 
Според данните от преброяванията през годините 1926, 1934, 1946 и 1956, населението на Крибул е било съответно 218, 170, 227 и 254 души. 
 
Действащо е Основно училище „Светлина“. При археологически проучвания край Крибул са открити средновековен некропол и късносредновековна църква. Крибул е известно и с това, че е единственото село в Чеча, в което има открити следи от развитие на средновековна черна металургия. 
 
Кмет на селото е Ибраим Юсеинов Шишков, тел.: 0879121759
 
Повече информация: http://bg.wikipedia.org/wiki/Крибул