08.02.2024

за спечелен търг проведен на 07.02.2024г.


08.02.2024

за провеждане на търг на 07.02.2024г.


20.11.2023

за спечелен търг проведен на 15.11.2023г.


23.10.2023

с явно наддаване за обект 2304 - 52 р


23.10.2023

с явно наддаване за обект 2303 - 275 б


19.10.2023

за спечелен търг проведен на 18.10.2023г.


13.10.2023

за провеждане на търг на 15.11.2023г.


27.09.2023

за провеждане на търг на 18.10.2023г.


20.09.2023

за спечелен търг проведен на 20.09.2023г.


23.08.2023

за провеждане на търг на 20.09.2023г.