27.06.2024

П Р О Г Р А М А

26  Юли 2024 година  (петък)

20:30 часа  - Изпълнение на Николай Славеев.

21:30 часа  - Изпълнение на Биляниш

27  Юли 2024 година  (събота)

17:30 часа  - Изпълнение на самодейци при НЧ „Първи май - 1956” с. Ваклиново

18:00 часа  - Изпълнение на самодейци при НЧ „Просвета -1938” с. Кочан

18:30 часа  - Изпълнение на самодейци при НЧ „Св.св.Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча

19:00 часа  - Изпълнение на самодейци при НЧ „Просвета - 1937” с.Плетена

19:30 часа  - Изпълнение на Теди Еротеева

20:30 часа  - Изпълнение на Дебора.

21:30 часа  - Откриване и поздравления

21:45 часа  - Изпълнение на Райна

22:45 часа  - Заря

28 Юли  2024 година (неделя)

10:00 часа – Изпълнение на самодейци при НЧ „Изгрев - 1950” с. Вълкосел

10:30 часа – Изпълнение на самодейци при НЧ „Граничар - 1952” с. Туховища

11:00 часа – Изпълнение на самодейци при НЧ „Пробуда - 1928” с. Слащен

11:30 часа – Изпълнение на самодейци при НЧ „Искра - 1953” с. Годешево

12:00 часа – Изпълнение на Василиа Петроваа

Спортна програма

14:00 часа  - Народни борби

--------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

   Инициативен комитет по организиране и провеждане на Събор Ваклиново 2024 година, уведомява всички жители и гости на общината и региона, че на 26, 27 и 28 юли 2024 година (петък, събота и неделя) под патронажа на Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов ще се проведе традиционния събор на местността „Ливадите“ в землището на село Ваклиново.

   Този събор се утвърди като един от най-посещаваните, който дава поле за изява, както на млади таланти, така и на утвърдени и признати самодейни и професионални изпълнители и състави на българската фолклорна песен.

      Особен интерес предизвикват и спортните състезания през неделния ден – борбата свободен стил за мъже.

Чрез магията и красотата на българската песен и танци целим да покажем значимостта на българското фолклорно наследство и да възстановим старата българска традиция – хората да се събират и веселят заед

Очакваме Ви!

От Инициативен комитет