25.01.2023

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 24.01.2022 година във връзка с проект на Правилник за финансово подпомагане на деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст от община Сатовча „Нека доброто продължи!“

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за финансово подпомагане на деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст от община Сатовча „Нека доброто продължи!“ е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 24 декември 2022 година.

В рамките на определения срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект – 24.01.2023 г., не са постъпили такива.