24.12.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

    Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинска администрация – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища по проект на Правилник за финансово подпомагане на деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст от община Сатовча „Нека доброто продължи!“

 

Проект на Правилник за финансово подпомагане на деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст от община Сатовча „Нека доброто продължи!“

 

    Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общинска администрация  – Сатовча, в срок до 24.01.2023 г. и на e-mail:  [email protected].

   

    Мотиви: 

    Благотворителната кампанията за набиране на средства за деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст се проведе за тринадесета поредна година.

    За набирането на средства в края на годината се организират различни дейности. Всяка година броят на дарителите и дарените средства се увеличава. Това налага създаването на по-добра организация и превръщането на благотворителната кампания в целогодишна.

   Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

   Със създаването на Общински фонд „Нека доброто да продължи!“ ще се организира набирането и разпределението средства за деца сираци и деца с трайно увреждане до 16-годишна възраст.

   Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

    За предлаганите промени не са необходими финансови средства.