06.01.2023

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 14.12.2022 година във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове  проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 14 ноември 2022 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект  в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: [email protected] не са постъпили такива.