23.09.2022

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 :„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА САТОВЧА“

   С анекс от 21-ти септември 2022 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Сатовча се удължава срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сатовча“.

  Различните целеви групи ще получават безплатен обяд до 30.09.2022 г.

   От услугата, включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, могат да се възползват лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност от 413 лв.

            Целевите групи на проекта са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности

            Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

"Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19".