15.03.2020

Важна информация свързана с разпространението на коронавирус COVID -19 !

Общинското ръководство уведомява жителите и гостите на общината, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на цялата страна и обявеното с Решение от 13 март 2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб Министърът на здравеопазването издаде нарочна заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на страната до 29. 03. 2020 година:

  • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
  • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
  • Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  • Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  • Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

 Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Апела на Кметът на община Сатовча д-р Мименов е, да бъдем отговорни към създалата се обстановка и да спазваме стриктно дадените ни  препоръки и предписания, а също така да се наблегне на здравословно хранене, което да подсили имунитета ни, за да се изградят в организма ни защитни сили, спомагащи за преодоляване на евентуално заразяване. Задължително поддържане на лична хигиена, избягване да допир на очи, нос и уста с нечисти ръце, честа дезинфекция на повърхности и проветряване на помещения.  

При спешни ситуации отностно сигнали, жалби или издаване на документи, може да се ползват следните начини за връзка с администрацията:

тел: 0879 / 12 17 32  /Д. Неделчев - Гражданска Защита/ 

e-mail:   [email protected]