10.07.2019

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за постъпилите предложения към 08.07.2019 година относно актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 07.06. 2019 година.

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срок за предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект

(08 юли 2019 година) в  деловодството на Общинска администрация – Сатовча, и на e-mail: [email protected][email protected] не са постъпили такива.