30.05.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


29.05.2019

компостираща инсталация


21.05.2019

сметоизвозване


20.05.2019

тр. медиатори - назначаване


14.05.2019

Месечен отчет 04.2019 год.


14.05.2019

за обществени консултации


09.05.2019

конкурс - трудов медиатор


30.04.2019

I тримесечие 2019г.


22.04.2019

схема "Училищен плод"


16.04.2019

Месечен отчет 03.2019 год.