16.03.2020

отностно COVID - 19


15.03.2020

за коронавируса


25.02.2020

за ЕЕ и ВЕИ


21.02.2020

за потребители на социална услуга


20.02.2020
24.01.2020

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


21.01.2020

празници и неработни дни


10.01.2020

кандидати за съдебни заседатели


10.01.2020

по чл. 26, ал. 2 от ЗНА


08.01.2020

за публично обсъждане