09.08.2019

за общински съветници и за кметове


10.07.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


26.06.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


25.06.2019

В края на 2017 г. Община Сатовча реализира проект, чрез който се изгради нова пешеходна зона, велоалея,  места за любители на ролери и кънки, места за детски игри  с кътове за отдих, край река Бистрица в село Сатовча.


07.06.2019

за обществени консултации


30.05.2019

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА


29.05.2019

компостираща инсталация


23.05.2019

за обществени консултации


21.05.2019

сметоизвозване