22.02.2019

О Б Я В А  

Във връзка с предоставянето и актуализирането ползването на общинските мери и пасища за отглеждане на животни за 2019 година Община Сатовча чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с Годишния план за паша за 2019 година и Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Сатовча.

   Заинтересованите граждани и организации могат да вземат отношение и да изразяват мнения и становища на e-mail адрес: satovchabl@abv.bg или на място в Общински съвет – Сатовча до 25.03.2019г

         -Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Сатовча

         - Годишен план за паша за 2019 година