20.12.2018

   Представяме на вниманието  Ви проекта за приемане на програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2019 г, която предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет - Сатовча.

  Във връзка с разпоредбите на чл.26,ал.1,2 и ал.3 от Закона  за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за приемане на Програмата  за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост, в община Сатовча през 2019г, което ще се състои на 21.01.2019 г от 13;00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча