начало

Община Сатовча е разположена в Югозападните Родопи и обхваща части от долината на река Места и от Югоизгочната част на Дъбрашкия дял.
Общата площ на територията на общината е 334 245 м2. Общият брой на населението е 17 269 души.
На изток граничи с община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с община Велинград, а на юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово.
В състава си включват 14 села- Боголин, Ваклиново, Вълкосел, Годешево, Долен, Жижево, Крибул, Кочан, Осина, Плетена, Сатовча, Слащен, Туховища и Фъргово.
Главен административен център на общината е с. Сатовча.
Община Сатовча - 2950, Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, тел.: 07541/ 21-16, факс: 07541/ 20-95; ел.поща: satovchabl@abv.bg